Nhật Cường Software

Nhật Cường Software

Nhật Cường Software là công ty chuyên nghiên cứu, xây dựng và phát triển những giải pháp phần mềm mang tính đột phá cho nhiều doanh nghiệp và hệ thống cơ quan quản lý Nhà Nước ở TP. Hà Nội như: Cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm Lưu trú trực tuyến, phần mềm Hộ chiếu Online, đặc biệt là giải pháp Dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp…

Mới chia sẻ:

Chào bạn quay trở lại Men TV!

Đăng nhập vào Men TV

Tạo tài khoản mới!

Điền thông tin để đăng ký tài khoản Men TV

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.