Giới thiệu

Giới thiệu Men TV

Men TV là mạng xã hội dành cho phái mạnh, đàn ông Việt Nam.

MEN TV cho phép người dùng đăng ký tài khoản và đăng tải những bài viết bày tỏ các quan điểm riêng về  các vấn đề, sự kiện diễn ra trong đời sống, xã hội thường ngày mà đàn ông quan tâm.

Men TV hướng đến chia sẻ, chuyển tải những nội dung tích cực, hướng đến lối sống bản lĩnh, phong cách, giàu tri thức và cảm xúc của người đàn ông hiện đại.