Bill Bill
24/04/2023 17:06:51

Vấn đề sở hữu bản quyền nội dung do AI tạo ra

Giới làm luật nói gì về bản quyền các nội dung do AI tạo ra?

Chatbot AI ChatGPT tạo ra nội dung gần giống như của con người. Điều này làm phát sinh vấn đề là việc sở hữu bản quyền những nội dung này sẽ được quy định như thế nào?

Luật pháp Vương quốc Anh có một định nghĩa cho các tác phẩm do máy tính tạo ra. Theo Đạo luật Bản quyền, Kiểu dáng và Bằng sáng chế năm 1988, chúng được “tạo ra bởi máy tính trong những trường hợp không có tác giả là con người”. Luật đề xuất nội dung do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra có thể được bảo vệ bản quyền. Tuy nhiên, các nguồn câu trả lời ban đầu do các chatbot AI tạo ra có thể khó theo dõi – và chúng có thể bao gồm các nội dung được Chatbot này trích từ các tác phẩm có bản quyền.

Câu hỏi đầu tiên là liệu ChatGPT có được phép sử dụng nội dung gốc do bên thứ ba tạo để tạo phản hồi hay không. Thứ hai là liệu chỉ con người mới có thể được coi là tác giả của nội dung do AI tạo ra hay liệu bản thân AI có thể được coi là tác giả hay không – đặc biệt khi AI tạo ra những nội dung sáng tạo chưa từng có trước đó?

AI, bản quyền, ChatGPT, Google Bard

Hãy bắt đầu giải quyết từ câu hỏi đầu tiên. Công nghệ làm nền tảng cho ChatGPT được gọi là Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Để cải thiện những gì nó làm, nó tiếp xúc với các tập dữ liệu lớn, bao gồm số lượng lớn các trang web và sách.

Hiện tại, Vương quốc Anh cho phép các nhà phát triển AI theo đuổi khai thác dữ liệu và văn bản (TDM), nhưng chỉ cho các mục đích phi thương mại. Các điều khoản sử dụng của OpenAI gán cho người dùng “tất cả các quyền, bao gồm tiêu đề và lợi ích đầu ra của sản phẩm”.

Nhưng công ty cho biết người dùng phải đảm bảo cách họ sử dụng nội dung đó không vi phạm bất kỳ luật nào. Các điều khoản và điều kiện cũng có thể thay đổi, vì vậy không mang tính ổn định nên không thể xem đây là quy định về bản quyền.

Giải pháp duy nhất là tạo ra các chính sách và luật quy định cụ thể về điều này. Mặt khác, mọi tổ chức sẽ phải thực hiện hành động pháp lý riêng lẻ, nhằm mục đích chứng minh rằng họ sở hữu các tác phẩm được sử dụng bởi AI. Hơn nữa, nếu các chính phủ không hành động thì chúng ta đang tiến đến một tình huống mà tất cả các tài liệu có bản quyền sẽ được người khác sử dụng mà không có sự đồng ý của tác giả gốc.

Câu hỏi về quyền sở hữu

Bây giờ đến câu hỏi thứ hai: ai có thể yêu cầu bản quyền đối với nội dung do AI tạo ra. Trong trường hợp không có khiếu nại của chủ sở hữu nội dung gốc được sử dụng để tạo câu trả lời, có thể bản quyền đối với đầu ra từ chatbot có thể thuộc về người dùng cá nhân hoặc công ty đã phát triển AI.

Luật bản quyền dựa trên nguyên tắc chung là chỉ nội dung do con người tạo ra mới có thể được bảo vệ. Các thuật toán làm nền tảng cho ChatGPT đã được phát triển tại OpenAI, vì vậy công ty dường như sẽ giữ bản quyền đối với các thuật toán đó.

Có một lựa chọn khác liên quan đến quyền sở hữu nội dung do AI tạo ra: chính AI. Luật pháp Vương quốc Anh hiện cấm AI sở hữu bản quyền (hoặc thậm chí không công nhận AI đã tạo ra những nội dung này). Vì AI không phải là con người và do đó không thể được coi là tác giả hoặc chủ sở hữu theo Đạo luật Bản quyền, Thiết kế và Bằng sáng chế. Với quan điểm này, việc chính phủ Anh thay đổi quan điểm trong thời gian ngắn là hơi khó.

AI, bản quyền, ChatGPT, Google Bard

Khi một tác phẩm văn học, kịch, âm nhạc hoặc nghệ thuật được tạo ra bởi một nhân viên trong quá trình làm việc của họ thì bản quyền sẽ thuộc về công ty hay nhân viên tùy thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

Hiện tại, các nhà hoạch định chính sách đang coi sự sáng tạo của con người là lăng kính để cấp bản quyền. Tuy nhiên, khi AI phát triển và có thể làm được nhiều việc hơn, các nhà hoạch định chính sách có thể xem xét cấp năng lực pháp lý cho chính AI. Điều này sẽ dẫn đến sự thay đổi cơ bản trong cách vận hành luật bản quyền. Khi đó, AI có thể là tác giả được công nhận của nhiều nội dung, tác phẩm.

Sự thay đổi như vậy sẽ có ý nghĩa đối với hoạt động kinh doanh khi các công ty tích hợp AI vào các sản phẩm và dịch vụ của họ. Microsoft gần đây đã thông báo rằng họ sẽ nhúng sản phẩm Copilot của mình – dựa trên ChatGPT – vào phần mềm của công ty, chẳng hạn như Word, PowerPoint và Excel. Copilot có thể giúp người dùng giao tiếp bằng văn bản và tóm tắt khối lượng lớn dữ liệu.

Nhiều sự phát triển như thế này chắc chắn sẽ diễn ra sau đó và các công ty áp dụng sớm có cơ hội tận dụng AI để tăng hiệu quả hoạt động của họ. Các công ty thường có thể đạt được lợi thế khi họ lần đầu tiên giới thiệu một sản phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường – một tình huống được gọi là “lợi thế của người đi tiên phong”.

 


   
0 bình luận     0 lượt thích