Men TV

PNJ báo lãi sau thuế của tháng 5/2021 đạt 85 tỷ đồng

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) trong báo cáo mới đây cho biết công ty đã thu về khoản lợi nhuận sau thuế trong tháng 5/2021 là 85 tỷ đồng.


Theo báo cáo của PNJ, mức lợi nhuận sau thuế trong tháng 5/2021 của PNJ đã tăng thêm 32 tỷ so với cùng kỳ năm 2020, tức tăng 58,6% so với tháng 5/2020.

Mức doanh thu thuần của PNJ tháng 5/2021 đạt 1593 tỷ đồng, tăng 575 tỷ đồng so với cùng kỳ 2020, tức tăng 56,5% so với tháng 5/2020.

Về luỹ kế 5 tháng đầu năm, PNJ cho biết công ty đã thu về doanh thu thuần là 10.626 tỷ đồng (tăng 62,9% yoy). Lợi nhuận sau thuế 5 tháng đầu 2021 của PNJ đạt 685 tỷ đồng (tăng 88,4% yoy) với sự tăng trưởng đều của các kênh bán hàng, đặc biệt là bán lẻ và vàng miếng.

kết quả kinh doanh tháng 5/2021 của PNJ
Báo cáo kết quả kinh doanh tháng 5/2021 của PNJ.

Báo cáo PNJ cũng có thấy các mức tăng trưởng của công ty theo từng kênh. Cụ thể, doanh thu kênh bán lẻ tháng 5/2021 của PNJ đã tăng thêm 51% nhờ vào các chương trình gắn kết với sự kiện ngày của mẹ trên các kênh bán hàng online.

Mức tăng trưởng của kênh bán lẻ trong 5 tháng đầu 2021 của PNJ cũng tăng 58,7% so với 5 tháng đầu 2020.

Báo cáo kết quả kinh doanh luỹ kế 2021 của PNJ.
Báo cáo kết quả kinh doanh luỹ kế 5 tháng đầu 2021 của PNJ.

Đối với kênh bán sỉ, PNJ cho biết doanh thu trong tháng 5/2021 tăng 41%. Doanh thu kênh bán sỉ 5 tháng đầu 2021 của PNJ chiếm tỷ trọng 14,4% trong cơ cấu doanh thu của công ty.

Đối với kinh doanh vàng miếng của PNJ trong tháng 5/2021, doanh thu của công ty trong hạng mục này tăng 196,9% yoy trong tháng 5/2021. Kinh doanh vàng miếng hiện đang chiếm tỷ trọng 26,6% trong cơ cấu doanh thu của PNJ.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 5/2021 đạt 18,6% so với mức 19,5% cùng kỳ 2020 do sự gia tăng đóng góp tỷ trọng của doanh thu từ vàng miếng.

Tổng chi phí hoạt động trong tháng 5 tăng 39,3% so với cùng kỳ 2020 đồng bộ với mức tăng trưởng doanh thu của công ty.

Luỹ kế 5 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu thuần của công ty đạt 10,0% cải thiện so với mức 11,4% cùng kỳ.


Chủ đề: