Bill Bill
22/02/2023 13:49:52

Cô gái nhỏ bên Vespa cũ

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa cũ gây chú ý bởi bố cục tuy đơn giản nhưng nước màu đẹp, ảnh sáng nhưng không rực.

Bộ ảnh được chia sẻ bởi bạn Ngô Sỹ Nam, một thành viên của Groups Hội mê nhiếp ảnh – Aphoto. Mời anh em cũng thưởng thức bộ ảnh.

Bộ ảnh Cô gái nhỏ bên Vespa cũ

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa

Bộ ảnh cô gái nhỏ bên Vespa


   
0 bình luận     0 lượt thích