Từ 2021, lương chồng chuyển thẳng vào tài khoản vợ

Bộ luật Lao Động 2019 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV ngày 20/11/2019 và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 đã bổ sung thêm nhiều quy định mới về nguyên tắc trả lương và thưởng đối với người lao động.

Trong đó thu hút sự chú ý nhiều nhất chính là Điều 94 của Bộ luật này ghi rõ: “Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp”.

Quy định này mới cho phép người lao động có thể ủy quyền cho người khác nhận lương trong trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn không thể trực tiếp nhận lương. Đồng thời, khoản 2 Điều 96 của Bộ luật này chỉ rõ: “Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng”.

Như vậy, theo quy định nêu trên, kể từ ngày 1/1/2021, vợ là người được ủy quyền hợp pháp để nhận lương của chồng. Và tiền lương của chồng có thể được chuyển thẳng vào tài khoản vợ.

Exit mobile version