Vẻ đẹp quên tuổi của cô giáo trường Ams

Cô hiện là giáo viên THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trước đó, cô gõ đầu bọn trẻ ở THPT Bỉm Sơn - Thanh Hóa. Những nơi cô đi qua, cô gắn bó, cô đều nhận được rất nhiều tình cảm, đều đã để lại rất nhiều dấu ấn đẹp, trong rất nhiều thế hệ học…
2