Khi thầy giáo vật lý mê truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Phong cách giảng bài về các khái niệm về tốc độ, quãng đường, vận tốc... theo kiểu kể truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn khiến cho nhiều người xem thích thú lẫn... rùng mình.