Giới trẻ lứa 2K tiêu bao nhiêu tiền một tháng? Thấy khác xa thời mình quá!

giới trẻ 2K tiêu bao nhiêu mỗi tháng

Nhớ hồi xưa chắc các bạn lứa 8X như mình hồi còn đi học, có khi mỗi tháng chỉ xài tầm mấy chục ngàn mỗi tháng là cao..

Ngay cả các bạn 8X, 9X, đặc biệt là mới đi làm, hiện tiền tiêu vặt mỗi tháng tầm bao nhiêu? Còn riêng theo video này thì có một số bạn 2K chưa làm ra tiền trung bình chi tiêu cho những thứ vặt vãnh tầm 2 triệu/ngày!

Có hư cấu quá không? Các Men nghĩ thế nào?

Nguồn video: Vitalk

Zen Nguyen
Một gã đam mê code dạo và rong chơi qua tháng ngày bằng câu chữ...