Những bức ảnh trước và sau khi để râu khiến bạn phải há hốc mồm kinh ngạc!

“Râu là một dấu hiệu đặc trưng điển hình thể hiện cho sự nam tính. Nếu bạn nghĩ rằng để râu là già thì bạn đã sai. Những bức ảnh sau sẽ cho bạn thấy rằng, chẳng những không già, mà đôi khi có râu càng khiến bạn trở nên khí chất đẹp trai, phong độ và khác lạ thế này đây.”