Phần mềm dịch vụ công trực tuyến là gì?

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến đang được các cơ quan quản lý Nhà nước áp dụng trong việc xây dựng hệ thống chính quyền điện tử, giúp “tin học hóa” các thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức của cán bộ Nhà nước và người dân trong các thủ tục hành chính.. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang là các địa phương tiên phong trong công tác cải cách hành chính bằng áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tiến đến xây dựng những “Thành phố thông minh” ở Việt Nam.

dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm dịch vụ công trực tuyến, nhật cường software

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến là gì?

Phần mềm dịch vụ công trực tuyến là công cụ hỗ trợ giúp các cơ quan nhà nước quản trị hiệu quả trạng thái xử lý hồ sơ từ khâu tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời giúp công dân thực hiện khai báo trực tuyến các thủ tục hành chính một cách đơn giản, tra cứu hồ sơ dễ dàng, hiệu quả, tiện lợi và minh bạch.

Theo Nhật Cường Software, một trong những đơn vị cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến, có 4 mức độ tương ứng với mỗi dịch vụ khác nhau:

Dịch vụ công mức độ 1: Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công mức độ 2: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 cộng thêm chức năng cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc chuyển qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công mức độ 3: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 cộng thêm các chức năng cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường Internet. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức quản lý nhà nước.

Dịch vụ công mức độ 4: Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cộng thêm các chức năng cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Ai là nguời sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến?

Các nhóm đối tượng sau sẽ là người sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến:

  • Cơ quan nhà nước.
  • Cán bộ công chức, viên chức.
  • Doanh nghiệp.
  • Người dân.
Năm 2017 vừa qua, Nhật Cường Software đã triển khai cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho Thủ đô Hà Nội, triển khai thành công 90 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho 29 sở/ngành, 30 quận/huyện, 584 xã/phường, góp phần quan trọng vào công cuộc hiện đại hóa của Thủ đô. Trong năm 2018, Nhật Cường cho biết sẽ tiếp tục xây dựng, triển khai thành công 375 dịch vụ công cho Thủ đô Hà Nội, không ngừng cải tiến và nâng cấp cho dịch vụ công phục vụ phát triển nghiệp vụ mới.