Tranh chấp Facebook Otofun và sở hữu thương hiệu Otofun: Điềm đã được báo trước?

Đọc bài viết Tranh chấp Otofun giữa quản trị diễn đàn và OTV Media: Họ từng là đồng đội.. của tác giả Thành Nguyễn trên báo Tiêu Dùng, mình có cảm giác như sự tranh chấp group Otofun Facebook giữa người quản trị nhóm và công ty chủ quản diễn đàn Ototun trên nền tảng webiste là điều đã được báo trước, như là một viễn cảnh khó khăn khi sự cạnh tranh giữa nền tảng diễn đàn trên website và diễn đàn trên Facebook..

Tranh chấp Facebook Otofun: Điều đã được báo trước?

tranh chấp otofun, tranh chấp facebook otofun

Thực ra khó mà nói ai đúng ai sai trong thời điểm này, bởi theo luật pháp hiện hành của Việt Nam và cả quy định của Facebook đều không có ngăn cản bất cứ ai tạo nhóm, cho dù nhóm đó có nhân danh hay dùng tên gọi của bất cứ thương hiệu nào.

Còn xét chặt quá, lấy bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu Otofun ra, cùng lắm Admin group Facebook đổi Otofun thành một cái gì đó khác thì… huề cả làng.

Thế mới thấy, khi cơm không lành và canh cũng chẳng còn ngọt nữa, những người đồng đội cùng kề vai sát cánh, cùng xây dựng diễn đàn năm xưa cũng có thể quay qua đả phá nhau, thậm chí kiện tụng, lôi nhau ra tòa..

Sau tất cả, nếu không còn lý, mong chăng hãy còn có tình?


MỚI NHẤT