Video: Người chuyển giới Việt Nam có vô hình?

Trong số ước tính 500.000 người chuyển giới ở Việt Nam, có bao người bị gia đình bỏ rơi, khước từ sự tồn tại, bao nhiêu người phải đối diện với cuộc sống khó khăn về giấy tờ, việc làm, y tế, sự kì thị của xã hội…

Người chuyển giới Việt Nam, phải chăng họ có vô hình trong xã hội? Làm sao để người chuyển giới Việt Nam có tiếng nói, được xã hội đón nhận?


MỚI NHẤT