Tin vui cho người dùng iPhone: Đã có ICCID V6 cho sim ghép thần thánh!

Những người dùng iPhone Lock giờ đã có thể unlock iPhone bằng sim ghép được cập nhật ICCID mới.

Trên blog công nghệ ShortLink sáng nay có chia sẻ một tin rất vui với cộng đồng sử dụng iPhone, đặc biệt là iPhone lock. Mới hôm qua (ngày 5/3/2018) các nhà cung cấp sim ghép thần thánh đã đưa ra ICCID V6 có số 89014103279529155393, qua đó người sử dụng sim ghép thần thánh có thể cập nhật ICCID mới này để kích hoạt lại chiếc Iphone lock mạng của mình.

ICCID V6 cho sim ghép thần thánh, ICCID V6 cho sim ghé

Men TV xin dẫn lại hướng dẫn cách cập nhật ICCID V6 cho sim ghép thần thánh trên blog công nghệ ShortLink:

Tại màn hình active iphone bấm phím home từ 1 đến 2 lần để hiển thị menu “Cuộc gọi khẩn cấp” và chọn nó

Đối với sim ghép heidcard:

Bước 1: Bấm mã: *#5005*7672*88# rồi bấm gọi.

Bước 2: Màn hình yêu cầu nhập ICCID xuất hiện thì nhập vào ICCID là : 89014103279529155393

Bước 3: Màn hình tiếp theo xuất hiện thì chọn dòng cuối cùng thường có tên là “3G/4G Sharp mode”

Bước 4: Tháo sim ghép ra rồi gắn lại vào iphone, chờ kích hoạt là xong!

Đối với sim ghép của các hãng khác: Cách cập nhật ICCID V6 giống như trên nhưng thay mã ở bước một thành “*#5005*7672*99#“.

Như vậy là bạn đã cập nhật xong ICCID V6 cho chiếc sim ghép thần thánh của mình rồi đó!