Ngân hàng Standard Chartered: GDP Việt Nam năm 2018 sẽ tăng 6.8%

Theo ngân hàng Standard Chartered dự báo, Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng GDP 6.8% trong năm 2018.

Dự báo này được đưa ra tại sự kiện thuyết trình kinh tế toàn cầu thường niên của Standard Chartered tổ chức hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút các đại diện cấp cao đến từ hơn 100 khách hàng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài của Ngân hàng. Tại sự kiện, các diễn giả trình bày và thảo luận về báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu do Standard Chartered xuất bản gần đây với tựa đề “Beware of the dog” (tạm dịch: Cẩn thận chó dữ) và báo cáo nghiên cứu toàn cầu mới nhất của Ngân hàng về Việt Nam mang tên “Vietnam in 2018 – Fast or Furious?”.

Theo báo cáo kinh tế vĩ mô mới nhất về Việt Nam của Standard Chartered, lĩnh vực sản xuất được dự đoán sẽ đạt mức tăng trưởng 2 con số trong năm 2018, với sự hỗ trợ của dòng vốn FDI và nhu cầu lớn đối với mặt hàng điện tử trên toàn cầu. Xuất khẩu hàng điện tử sẽ tiếp tục tăng mạnh trong ngắn hạn, qua đó tạo ra thặng dư thương mại và hỗ trợ tăng trưởng chung. Ngân hàng dự báo dòng vốn FDI sẽ tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam trong năm nay, đạt gần 15 tỷ USD, và vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là sản xuất hàng điện tử, sẽ duy trì ở mức cao trong trung hạn.

Báo cáo cũng dự đoán mức tăng trưởng ổn định ở lĩnh vực dịch vụ sẽ hỗ trợ tăng trưởng chung của nền kinh tế, trong đó đi đầu là hoạt động thương mại diễn ra mạnh mẽ ở trong nước. Lĩnh vực dịch vụ, vốn đóng góp gần 40% cho nền kinh tế, tăng trưởng 7,45% trong năm 2017, mức cao nhất kể từ thời kỳ khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Lĩnh vực xây dựng cũng sẽ tiếp tục phát triển và có mức tăng trưởng đạt gần 10% trong năm 2018, sau khi chậm lại trong cả năm 2017.

Buổi thuyết trình kinh tế toàn cầu hôm nay nằm trong chuỗi thuyết trình năm 2018 của Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu, Ngân hàng Standard Chartered. Sự kiện này được tổ chức tại các thành phố lớn trong khu vực ASEAN nhằm cung cấp những nhận định và phân tích chuyên sâu về các xu hướng kinh tế-xã hội ở phạm vi toàn cầu, khu vực và địa phương, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh và thương mại quốc tế trong năm 2018.

Một số dự báo về kinh tế Việt Nam năm 2018 của Ngân hàng Standard Chartered

Tăng trưởng GDP đạt 6,8%

Thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tiếp tục duy trì mạnh mẽ, dù thấp hơn năm 2017, đạt gần 15 tỷ USD

Xuất khẩu sẽ tăng mạnh đạt gần 20%, trong đó dẫn đầu là xuất khẩu hàng điện từ

Lạm phát sẽ gia tăng, đạt trung bình 4%

Lãi suất chính sách (policy rates) ổn định, và đồng VND tăng giá nhẹ. Dự báo tỷ giá USD – VND ở mức 22.650 vào Quý 2 và 22.600 vào cuối năm 2018

Áp lực tỷ giá lên tiền Đồng ở mức trung tính (neutral)