sàn tiền ảo, bitcoin, bảo trì, btc-e.com

Sàn tiền ảo bitcoin BTC-E thông báo bảo trì, vẫn chưa giao dịch được

btc-e, bitcoin, btc-e.com,

Sàn giao dịch bitcoin BTC-E sẽ mất 5 – 10 ngày để khôi phục dịch vụ