Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 2016 là bao nhiêu?

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 2016 bao nhiêu? Năm nay, trường Đại học Kinh tế quốc dân lấy điểm chuẩn đại học cao nhất là 28.76 điểm cho chuyên ngành Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh nhân hệ số 2) và thấp nhất là 20.55 cho chuyên ngành Quản lý công và chính sách. 

Còn nếu không nhận hệ số các môn được nhân hệ số 2 theo quy định, tổng số điểm cao nhất mà bảng điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân đưa ra năm 2016 là 25.5 cho chuyên ngành Kế toán.

Dưới đây là bảng điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân 2016:

Điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân 2016Điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân 2016