Điểm cao nhất cụm thi Đại học Thuỷ lợi năm nay là 28,7 điểm

Theo phân tích phổ điểm của cụm thi Đại học Thuỷ lợi, cụm thi công bố phân tích phổ điểm đầu tiên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2016, thí sinh có số điểm cao nhất là 28,7 điểm.

đại học thuỷ lợi

Cụ thể, chỉ có duy nhất một thí sinh đạt điểm tổng số 3 môn thi là 28,7 điểm. Thí sinh này thi vào khối B.

Kết quả phân tích phổ điểm của cụm thi Đại học Thuỷ lợi:

Môn toán: 5 thí sinh đạt 9,5 điểm.
Môn văn: 1 thí sinh đạt 8,75 và 3 thí sinh đạt 8,5 điểm.
Môn vật lý: 1 thí sinh đạt 10 điểm; 1 thí sinh đạt 9,8 và 9 thí sinh đạt 9,60 điểm.
Môn hóa học: 1 thí sinh đạt điểm 10.00 và 06 thí sinh đạt 9.80 điểm
Môn sinh học: 3 thí sinh đạt 9,8 và 7 thí sinh đạt 9,6 điểm.
Môn sử : 2 thí sinh đạt 9,5; 1thí sinh đạt 9,25 và 3 thí sinh đạt 9 điểm.
Môn địa lý: 1 thí sinh đạt 10 và 6 thí sinh đạt 9,5 điểm.
Ngoại ngữ: 10 thí sinh đạt từ 9,65 đến 9,95 (trong đó thí sinh đạt 9,95 là môn tiếng Nga).
Phân tích điểm theo các tổ hợp môn thi truyền thống, kết quả như sau:
Khối A (toán lý hóa): một thí sinh đạt điểm cao nhất là 28,4; có 3 thí sinh đạt 28 điểm và 4 thí sinh đạt từ 27,5 đến 27,9.
Khối A1 (toán lý ngoại ngữ): một thí sinh đạt điểm cao nhất là 27,45 và một thí sinh đạt 27,13.
Khối B (toán hóa sinh): một thí sinh điểm cao nhất là 28,7 và 6 thí sinh đạt từ 27,5 đến 28,5.
Khối C (văn sử địa): có 2 thí sinh đạt 26 điểm và 3 thí sinh đạt từ 25 đến 25,5 điểm.
Khối D: một thí sinh đạt điiểm cao nhất là 26,28 và có 7 thí sinh đạt từ 25,52 đến 26,05 điểm.

Link: http://thanhnien.vn/giao-duc/thi-sinh-diem-dai-hoc-cao-nhat-cum-dai-hoc-thuy-loi-dat-287-724743.html