Nóng: Xuất hiện chiến dịch ‘Hóa đơn không Hồ Ngọc Hà’…

Nóng: Xuất hiện chiến dịch 'Hóa đơn không Hồ Ngọc Hà'... 1

Hiện đang có một cơn bão xảy ra đối với Hồ Ngọc Hà. Và những nhãn hàng cô làm đại diện, quảng cáo có nguy cơ bị ảnh hưởng…

hoa don khong ho ngoc ha

Link: http://tieudungplus.vn/ho-ngoc-ha-dang-lam-dai-dien-cho-nhung-thuong-hieu-nao-655.html