Xuân Hinh – Quang Thắng: Rể nội, rể ngoại

Không nghệ sĩ nào có thể thay thế được Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền. Chỉ có chú Xuân Hinh và cô Hiền mới đủ lấy nước mắt lẫn tiếng cười của khán giả trong các tác phẩm của họ.

https://youtu.be/SDHioKSNHmg

Thích và chia sẻ để ủng hộ Men TV!Xuân Hinh – Quang Thắng: Rể nội, rể ngoại
Đánh giá

Xem thêm các chia sẻ khác: