Hài Tết đây! – Xuân Hinh đây! Xuân Hinh đây!

Hài của chú Hinh hơi tục…nhưng thế mới gần gũi với khán giả Chú Xuân Hinh vua hài đất Việt luôn!

Thích và chia sẻ để ủng hộ Men TV!Hài Tết đây! – Xuân Hinh đây! Xuân Hinh đây!
Đánh giá

Xem thêm các chia sẻ khác: