Video

Hài Tết đây! – Xuân Hinh đây! Xuân Hinh đây!

Hài của chú Hinh hơi tục…nhưng thế mới gần gũi với khán giả Chú Xuân Hinh vua hài đất Việt luôn!Bình luận

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

To Top
Chuyển đến thanh công cụ