Đây là cách người Thái, Ấn Độ tránh dịch Covid-19

Covid

Covid

“Tà sữa” thì không thể bỏ qua nhưng uống vào mùa Covid-19 nó phải khác.

Covid

Ngồi xích ra nữa đi em ơi.

Covid

Khất thực cũng phải giữ khoảng cách tiêu chuẩn 1,5 mét.

Covid

Ra khỏi vòng tròn này là ăn gậy của anh cảnh sát đẹp trai ngay.

Covid

Đây là cách người Ấn Độ sắp hàng mua thực phẩm.

Covid

Khẩu trang y tế đã là gì.

Covid

Đứng xa ra cô ơi, hàng sẽ tới tay ngay.

Covid

Tư thế đứng mùa Covid-19.

Covid

Chiêu bán nước thời dịch.