Thanh đồng Phạm Thanh Thảo – Nhất tâm nơi cửa Mẫu

Một lòng hướng về Mẫu cùng với khát vọng hướng tới cái đẹp cao cả trong văn hóa tín ngưỡng, thanh đồng Phạm Thanh Thảo luôn tâm niệm tốt đời – đẹp đạo.

Quá trình tu dưỡng, rèn luyện với sự thành tâm và khát vọng hướng tới cái đẹp cao cả trong tín ngưỡng đã trở thành động lực để thanh đồng Thanh Thảo vượt lên mọi khó khăn để thành công như ngày hôm nay. Cô tích cực tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội cùng các sự kiện nghi lễ tại các đền thờ lớn bằng trách nhiệm và lòng tâm huyết nhiệt thành với cộng đồng.

Thanh đồng Phạm Thanh Thảo – Nhất tâm nơi cửa Mẫu 1

Thanh đồng Phạm Thanh Thảo

Với tâm nguyện gìn giữ, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, nghệ thuật lịch sử của tín ngưỡng thờ Mẫu, thanh đồng Thanh Thảo đã miệt mài hoạt động suốt gần 10 năm. Cô đã tham gia nhiều tổ chức như: Hội viên Hội Di sản văn hóa Việt Nam, có bằng khen của Viện Nghiên cứu và phát triển đạo Mẫu Việt Nam, thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật Đông Nam Á… Mọi việc của cô đều xuất phát từ lòng, từ tâm hướng thiện với ước nguyện luôn tu tâm tích đức làm việc có ích cho đời.

Thanh đồng Phạm Thanh Thảo đã được đi trình diễn ở nhiều sự kiện văn hóa lớn do cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội thực hiện. Qua lối diễn uyển chuyển, tinh tế và rất có hồn trong diễn xướng dân gian, cô đã đem lại xúc cảm thẩm mỹ cho người xem, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng làm những điều tốt đẹp, thanh cao, hướng tới cái “chân – thiện – mỹ” của đời sống với mọi điều tốt lành.

Thanh đồng Phạm Thanh Thảo – Nhất tâm nơi cửa Mẫu 2

Điện Lâm Thao Vọng Từ của thanh đồng Phạm Thanh Thảo

Gần 10 năm đi theo con đường phụng thờ cửa Mẫu (Điện Lâm Thao Vọng Từ – Khu 2A, phường Hà Phong, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), cô luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực làm điều thiện, là tấm gương sáng để nhiều người học theo.

Trong mọi hoạt động cô đều nhiệt tình tham gia, đóng góp công sức về cả vật chất lẫn tinh thần để phổ biến rộng rãi, tôn vinh những giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu tới cộng đồng cả nước. Là người có tâm đức lại nắm vững các phép tắc thực hành tín ngưỡng, cô đã đóng góp thường xuyên cho việc tôn tạc, tu bổ nhiều nơi.

Nhận rõ cuộc sống của mình và gia đình được như ngày hôm nay là nhờ ơn Thánh Mẫu nên trong cuộc sống hàng ngày, giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, tôn tạo di tích là trách nhiệm, vinh dự đối với mình.

Thanh đồng Thanh Thảo có đạo đức tốt, khiêm tốn, đoàn kết chủ động tham gia đóng góp và được cộng đồng quần chúng tin yêu, tôn trọng, tích cực tham gia các tổ chức, các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu.

Nguyễn Trang