Video so sánh iPhone 11 Pro Max thật với iPhone Pro Max nhái giá chỉ 135 USD

Đâu là khác nhau giữa iPhone 11 Pro Max thật với hàng nhái 135 USD?