Nghị định 91/2019: Lấn chiếm đất đai sẽ bị xử phạt đến 1 tỷ đồng

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 91 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, có hiệu lực từ ngày 5/1/2010. Theo đó, quy định rõ mức xử phạt cho hành vi lấn chiếm đất đai ở nông thôn và đô thị.

Theo Nghị định 91/2019, mức xử phạt được chia ra 2 khu vực khác nhau là nông thôn và đô thị, cũng như 2 đối tượng là cá nhân và tổ chức. Tuỳ vào khu vực, diện tích lấn chiếm và đối tượng vi phạm, mức xử phạt cũng sẽ khác nhau.

đất nông nghiệp, lấn chiếm đất đai, nghị định 91/2019Cụ thể, mức xử phạt hành vi lấn chiếm đất đai chưa sử dụng ở khu vực nông thôn, tuỳ vào diện tích lấn chiếm sẽ bị xử phạt từ 2 – 70 triệu đồng.

Mức xử phạt hành vi lấn chiếm đất đai chưa sử dụng ở khu vực nông thôn:

Diện tích lấn, chiếm Mức phạt tương ứng
Dưới 0,05 ha 2-3 triệu đồng
0,05 ha – dưới 0,1 ha 3-5 triệu đồng
0,1 ha – dưới 0,5 ha 5-15 triệu đồng
0,5 ha – dưới 1 ha 15-30 triệu đồng
Trên 1 ha 30-70 triệu đồng

Ngoài ra, Nghị định 91/2019 cũng quy định rõ về loại hình đất đai bị chiếm dụng. Nếu đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn, thì tuỳ vào diện tích lấn chiếm, mức xử phạt sẽ từ 3 – 120 triệu đồng.

Mức xử phạt hành vi lấn chiếm đất đai ở khu vực nông thôn không phục vụ cho mục đích cụ thể:

Diện tích lấn, chiếm Mức phạt tương ứng
Dưới 0,05 ha 3-5 triệu đồng
0,05 ha – dưới 0,1 ha 5-10 triệu đồng
0,1 ha – dưới 0,5 ha 10-30 triệu đồng
0,5 ha – dưới 1 ha 30-50 triệu đồng
Trên 1 ha 50-120 triệu đồng

Trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt tướng ứng từ 3 đến 150 triệu đồng, cụ thể:

Mức xử phạt hành vi lấn chiếm đất đai ở khu vực nông thôn phục vụ cho mục đích cụ thể:

Diện tích lấn, chiếm Mức phạt tương ứng
Dưới 0,02 ha 3-5 triệu đồng
0,02 ha – dưới 0,05 ha 5-7 triệu đồng
0,05 ha – dưới 0,1 ha 7-15 triệu đồng
0,1 ha – dưới 0,5 ha 15-40 triệu đồng
0,5 ha – dưới 1 ha 40-60 triệu đồng
Trên 1 ha 60-150 triệu đồng

Trường hợp lấn, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

Mức xử phạt hành vi lấn chiếm đất đai phi nông nghiệp ở nông thôn:

Diện tích lấn, chiếm Mức phạt tương ứng
Dưới 0,05 ha 10-20 triệu đồng
0,05 ha – dưới 0,1 ha 20-40 triệu đồng
0,1 ha – dưới 0,5 ha 40-100 triệu đồng
0,5 ha – dưới 1 ha 100-200 triệu đồng
Từ 1 ha trở lên 200-500 triệu đồng

Tương tự, nhưng đối với các trường hợp trên ở khu vực đô thị thì sẽ bị mức xử phạt gấp 2 lần và không quá 500 triệu đồng đối với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng đối với tổ chức.

Ngoài ra Nghị định 91/2019 còn quy định một số điểm xử phạt khác liên quan đến đất đai như:

Mua bán đất không có Sổ đỏ sẽ bị phạt nặng

Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định: Người sử dụng đất được chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện sau:

– Có Giấy chứng nhận;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Theo khoản 3 Điều 18 Nghị định 91/2019, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp bằng quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện bị phạt tiền với mức như sau:

Hành vi vi phạm

Nông thôn

Đô thị

– Chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ một trong các  điều kiện. Từ 03 – 05 triệu đồng. Từ 05 – 10 triệu đồng.
– Chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ từ hai điều kiện trở lên. Từ 05 – 10 triệu đồng. Từ 10 – 20 triệu đồng.
Lưu ý: Mức phạt trên đây áp dụng đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (tối đa là 40 triệu đồng).

Không sang tên Sổ đỏ bị phạt tới 20 triệu đồng

Sang tên Sổ đỏ theo là cách thường gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phải đăng ký biến động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra biến động (thường sẽ là ngày hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho có hiệu lực).

Theo khoản 2, 3 Điều 17 Nghị định 91/2019, trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định bị phạt tiền như sau:

Thời gian

Nông thôn

Đô thị

Trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn. Phạt tiền từ 01 – 03 triệu đồng. Mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định với khu vực nông thôn.
Quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn. Phạt tiền từ 02 – 05 triệu đồng.
Lưu ý: Mức phạt trên đây áp dụng đối với cá nhân, mức phạt đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân (tối đa là 20 triệu đồng).

Nghị định 91/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 5/1/2020.

Toàn văn Nghị định 91/2019:


MỚI NHẤT