4 lý do Đường Tăng là nhà lãnh đạo tốt hơn Tôn Ngộ Không

Xem phim Tây Du Ký, chắc chắn không ít người phải bực mình nhiều lần vì sự "vô dụng" và bảo thủ của Đường Tăng. Tuy nhiên, vì sao Đường Tăng mới chính là người lãnh đạo cả nhóm thỉnh kinh, trong khi Tôn Ngộ Không mạnh hơn rất nhiều cũng là người thừa hành mệnh lệnh?