Làm việc ở một công ty công nghệ, chuyên về giải pháp phần mềm như Nhật Cường Software, có lẽ nhiều người sẽ phải thay đổi suy nghĩ về sự "khô khan, nhàm chán", hay "suốt ngày chỉ biết đến code, dev.." như ở một số công ty hoạt động trong lãnh vực công nghệ khác... ...