Trong những ngày này, tại các khu cách ly tập trung, hàng trăm người đã xếp hàng dài để chờ tiếp tế cho người thân của mình bên trong. Dù đã có quy định cụ thể về thời gian tiếp tế nhưng do lượng người muốn mang đồ vào cho người nhà quá đông nên các cơ quan chức năng ...