Li Nan cũng tin rằng, so với Android, lợi thế của Apple nằm ở công nghệ xử lý sản phẩm, tính thẩm mỹ trong thiết kế và lợi thế trải nghiệm của iOS. Trong cuộc trò chuyện với Gizchina, Li Nan cũng đề cập đến việc iPhone 12 liệu có notch hay không? Theo ông, Apple đã rất cố gắng ...