Ước muốn của Elon Musk là đưa con người lên sinh sống tại các hành tinh khác và Mặt Trăng, thay đổi ngành công nghiệp xe hơi, biến càng nhiều năng lượng hóa thạch thành năng lượng xanh càng tốt, thay đổi cách di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác với những đường hầm bất tận…   ...