‘Corona robot’ là một cổ máy chứa một cánh tay robot di động có thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ bao gồm kiểm tra siêu âm, lắng nghe âm thanh được tạo ra từ các cơ quan bệnh nhân. Những nhiệm vụ này của robot sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của con người. Tuy nhiên, ...