Thí sinh Hồ Đắc Thanh Chương của Quốc học Huế đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16.  Hoàn thành 3 vòng thi tuần, tháng, quý ở vị trí dẫn đầu, 4 thí sinh sinh Lê Duy Bách (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam), Hồ Đắc Thanh Chương (THPT Quốc học Huế), Lâm Vũ Tuấn ...