Xem

quản trị doanh nghiệp

Băng đảng Camorra quản trị ‘công ty’ như thế nào?

Ngày 22/8, người đứng đầu 3 nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro gồm Đức, Pháp và Italy đã cùng họp bàn với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi hơn cho kinh doanh hợp pháp và sử dụng những phương thức quản lý sáng tạo như của băng đảng…