Dân ca quan họ Bắc Ninh được hình thành khá lâu đời, do cộng đồng người Việt (Kinh) ở 49 làng quan họ và một số làng lân cận thuộc hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang hiện nay của Việt Nam sáng tạo ra. ...

Nói đến dân ca Quan họ, là nói đến một nét đẹp văn hoá được truyền từ đời này qua đời khác, nhưng vẫn vẹn nguyên giá trị tinh thần. ...