Những người cực kỳ thành công thường nhấn mạnh vào các yếu tố như làm việc chăm chỉ và đam mê. Điều đó đúng nhưng khó có thể lập ra một danh sách những việc cần làm nếu chỉ dựa vào 2 tiêu chí trên. Vậy các bước cần thiết để đạt được mục tiêu là gì? Những người phụ ...