1 – Tìm hiểu về xem ngày hoàng đạo để ăn hỏi hợp với tuổi người vợ. Theo ông cha ta có câu: "Lấy vợ xem tuổi con gái, làm nhà coi tuổi đàn ông" và " 1, 3, 6, 8 Kim lâu, dựng nhà, lấy vợ, tậu trâu thì đừng!". Vì thế khi cả hai gia đình muốn làm ...