“Tà sữa” thì không thể bỏ qua nhưng uống vào mùa Covid-19 nó phải khác. Ngồi xích ra nữa đi em ơi. Khất thực cũng phải giữ khoảng cách tiêu chuẩn 1,5 mét. Ra khỏi vòng tròn này là ăn gậy của anh cảnh sát đẹp trai ngay. Đây là cách người Ấn Độ sắp hàng mua thực phẩm. Khẩu ...