Các nhà làm phim ở Hollywood đều hiểu rõ một điều, quay cảnh nóng cần hết sức cẩn thận và tinh tế. Các diễn viên cũng phải sử dụng những tiểu xảo, đạo cụ nhất định. Họ đã bật mí những bí mật hậu trường của những cảnh quay mát mẻ trên phim. Cần kịch bản, tập dượt  Sarah Treem, biên kịch của series phim ...