Xem

Phim hài

Ấn Độ làm phim hài về trùm khủng bố Osama Bin Laden

Tera Bin Laden là một bộ phim hài hước châm biếm nói về một phóng viên người Pakistan, người đã cố gắng lần theo dấu vết của cuốn băng ghi âm giả chứa đựng một thông điệp đó là Osama Bin Laden vẫn còn sống. Đây là một bộ phim mới của…