Xuất sắc bứt phá ở vòng Về đích, Phan Tiến Tùng đã vượt qua 'hot girl Olympia' Mai Thị Minh Huyền trở thành chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia Quý IV.. ...