Dù đã được chính quyền xã giải thích và khuyến khích đặt tên khác nhưng người cha vẫn quyết tâm đặt tên con mình là “Phan Hết Gas Hết Số”. ...

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường bắt gặp những khoảnh khắc khó đỡ như dưới đây. ...