Làn sóng phản đối vừa mới được lắng xuống không bao lâu, thì mới đây PGS Bùi Hiền lại tiếp tục ra mắt giới thiệu một phần mềm mới giúp người dùng có thể nhanh chóng đổi từ tiếng Việt sang chữ quốc ngữ cải cách. Được biết phần mềm này do chính cháu của PGS, Bùi Tiến thực hiện. ...