Paloma Coffee Lounge tại TP.HCM sẽ khai trương vào 25/1/2016 ...