Hiện tại, người dùng đã có thể đặt thức ăn từ các công cụ phổ biến của Google như Search, Google Maps hay thậm chí nhờ trợ lí Google Assistant. ...