Các luật sư của Oracle nói rằng Google đã kiếm được 22 tỷ USD lợi nhuận từ Android. Một luật sư của Oracle đã tiết lộ tại phòng xử án trong tuần trước rằng Android đã mang về 31 tỷ USD doanh thu và 22 tỷ USD lợi nhuận cho Google. Những con số này đã được đưa ra tại ...