Opera Max là trình duyệt dành cho các thiết bị di động nổi tiếng bởi sự gọn nhẹ, giao diện đơn giản. Mới đây, Opera Softwares còn thêm cho Opera Max một tính năng giúp người dùng có thể quản lý dữ liệu di động, đặc biệt là cho biết các ứng dụng chạy ngầm nào đang hao tốn dữ ...

Làm sao để quản lý tốt những ứng dụng chạy nền tiêu tốn nhiều dữ liệu di động như Facebook Messenger, WhatsApp và Gmail? Một tính năng trong Opera Max sẽ giúp người dùng quản lý tốt dữ liệu chạy ngầm trên thiết bị. ...