Xem

Ông Hoàng Minh Hải – Giám đốc Kỹ thuật Vietnamobile