Xem

Ôm tôi đi

Thương lắm Aki

Tôi sẽ không nói về những nỗi khổ Aki, những thiệt thòi Aki, những nấc nghẹn và buồn tủi ở Aki, bởi…