Đây là một trong những lần hiếm hoi mùa đông tại Mỹ đón một đợt bão lạnh kỷ lục với nhiệt độ có lúc dưới -40oC. ...