Khi một số bài báo cho rằng nước chấm Nam Ngư và Chinsu có chứa nhiều hoá chất, đặc biệt là Nam Ngư, công ty CP hàng tiêu dùng Masan, chủ sở hữu 2 nhãn hàng nước chấm trên đã lên tiếng phản bác về thông tin này. ...

Theo thống kê về thị trường nước mắm ở Việt Nam của DI Marketing, xét thành phần nước chấm Nam Ngư ngoài nước, mắm cốt, muối, đường, có thêm 14 chất để pha chế từ nhóm chất điều vị, chất điều axit, chất tạo ngọt tổng hợp, chất màu caramel,… và chất bảo quản. ...